EDU CENTRE LESZNO

ZAJĘCIA DODATKOWE
Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
JĘZYKA NIEMIECKIEGO
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Nauka języków obcych  w Edu Centre to przede nauczenie uczniów posługiwania się płynnie w mowie i piśmie językiem angielskim lub/i niemieckim. Poziom znajomości języków uczniowie mogą potwierdzić dzięki  zdawanym egzaminom Cambridge lub Goethe.

Za cel naszej edukacji językowej stawiamy sobie komfort i swobodę posługiwania się językami obcymi podczas podróżowanie lub komunikowanie się z rówieśnikami z innych państw na świecie.

Przygotowanie do egzaminów

Cambridge lub Goethe

Zalety kursu językowego

Sposób prowadzenia zajęć:

Zajęcia prowadzone są indywidualnie lub w grupie 2 osobowej w formie stacjonarnej w naszym centrum edukacji lub w formie hybrydowej.


W trakcie kursu przeprowadzamy wewnętrzne egzaminy sprawdzające poziom jaki uczeń osiąga po przerobieniu danego materiału.

Ilość kursantów w grupie: 2

Zajęcia prowadzą wysoko wykwalifikowani  lektorzy j. angielskiego lub niemieckiego. Nasi lektorzy są bardzo doświadczonymi nauczycielami, którzy przygotowują dzieci i młodzież do wszystkich egzaminów szkolnych oraz egzaminów Cambridge lub Goethe.

 

Termin zajęć:

Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu i trwają po 45 lub 60 minut.


Godziny lekcji ustalamy po pierwszej lekcji próbnej i decyzji o rozpoczęciu kursu.

Cena warsztatów:

Opłata za 45 minut w grupie zaczyna się od 50 zł.

Zajęcia są przeprowadzane zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny w obecnej sytuacji związanej z wirusem COVID-19.

Więcej info na temat egzaminów znajdziesz nas stronach
www.cambridgeenglish.org/pl/exams lub www.goethe.de

* Cena uzależniona od ilości osób w grupie.